Dünyanın kanayan yarası olan uyuşturucu ile mücadele konusunda 2020 yılında 7 kişi ile çıktığımız bu yolda şimdi binler olarak devam etmekteyiz. 2020 yılında Toplumsal uyuşturucu ile mücadele derneğini ( TUMED ) kurarken halkımızın uyuşturucu illetinden gördüğü zulüm karşısında sessiz kalması bizi bu konuda rahatsız etmiştir buna istinaden bizde   bu  kutsal mücadeleye başladık 2022 yılında  fikriyatı bizimle  aynı olan halkını vatanını  seven maddeye değil hayata bağlan sloganıyla   5 dernek ile beraber uyuşturucu ile mücadele federasyonunu kurduk. Yapılan ARGE çalışmaları sonucunda bağımlı kardeşlerimizin tedavileri konusunda   rehabilitasyon merkezleri oluşturmak için  7 bölgeye  7 tane rehabilitasyon merkezi açma çalışmalarına başladık.

 Ülkemizde gençlerimizin çocuklarımızın uyuşturucudan ölmemeleri, sokaklarda hayatlarını heba etmemeleri için ülkemizdeki tüm aile bireylerinin anne ve babaların  bizlerle beraber mücadele etmeleri destek vermeleri gerekmektedir.

Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu madde kullanımına engel olabilmek amacıyla kanunlar çıkarılmıştır. Buna rağmen artan madde bağımlılığının önüne geçilememektedir.

Uyuşturucu ile mücadele federasyonu(UMFED) son zamanlarda toplumumuzda ve okullarımızda sıkça rastladığımız uyuşturucu konusu üzerine Bir maddenin uyuşturucu madde sayılıp sayılmayacağı söz konusu olduğunda kişide alışkanlık yaratması önemli kriterlerden biri olmaktadır. 

Ayrıca o maddenin uyarıcı, keyif verici, hayal doğurucu, tahrik ve sarhoş edici olup olmadığına, insan irade ve muhakemesini ortadan kaldırıp kaldırmadığına da bakılarak karar verilmektedir. 

 Uyuşturucu maddelere karşı kişide iki tür bağımlılık gelişebilir. Bunlardan ilki: "fiziksel bağımlılık" diğeri ise "psikolojik bağımlılıktır". Uyuşturucu maddeler ya da narkotikler, farmakolojik özellikleri nedeniyle merkezi sinir sisteminde bir uyuşukluk meydana getiren birçoğu ağrı giderici, kişide ruhsal ve fiziksel bağımlılık oluşturan maddelerdir. 

Bunlardan en önemlileri; afyon, morfin eroin, esrar, marihuana, kokain, amfetaminler, sedatifler, hipnotikler ile yapıştırıcı ve çözücülerdir. Tüm dünyada uyuşturucu-uyarıcı maddelerin kullanımı ve alışkanlığının arttığı hakkındaki genel kanıyı, varolan istatistikler de desteklemektedir. 

Uyuşturucu kullanımında en tehlikeli yaşlar 12-17 arasıdır ve 17-25 yaş arasında bağımlı sayısı daha da artmaktadır. Madde kullanımıyla ilgili olarak; cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, kişilik, okul başarısı, aile, sigara ve alkol, maddelerin elde edilebilirliği, arkadaş etkisi ve yaş faktörlerinin etkili olduğu sayılabilir

FEDERASYONUMUZ;

1- Aile bireylerinin  madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmaktadır.
2- Madde bağımlılığı ile ilgili adalet, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde madde bağımlığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmektedir.
3- Madde bağımlılarına maddi ve manevi yardımı yapmak ve onları topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, yenilenme merkezi ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmaktadır.
4- Madde bağımlılığı konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
5- Madde bağımlılığı ile mücadele hususunda milli politikaların oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Amaçlarını taşımaktadır. Bu haliyle federasyonumuzun  faaliyetlerini yalnız “madde bağımlılığı” konusundaki çalışmalarını  yürütecektir.

Madde bağımlılığı probleminin kurduğumuz bu federasyon  vasıtası ile çözüleceği iddiasında değiliz. Bu problem, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek yapacağı koordineli faaliyet ve çalışmalarla çözüleceğinin  bilincindeyiz.

 

Yusuf BUDAK

Bağımlılık Danışmanı

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Genel Başkanı